Danışma Hattı: 0 536 278 31 09
MÜŞTERİ GİRİŞİ
SSS

1. Kanuna göre tütün ürünlerinin tüketilemeyeceği kapalı alanlar nerelerdir? 
 

a. Kahvehane, kafeterya, birahane, nargile içilen mekânlar, dernek ve vakıflara ait lokaller gibi eğlence hizmeti verilen işletmeler ve lokantalar dâhil kamu ve özel hukuk kişilerine ait tüm binaların kapalı alanları
b. Taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçları
c. Özel eğitim ve öğretim kurumları dâhil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumları ile okul öncesi eğitim kurumlarının, dershanelerin, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı alanları ile birlikte açık alanları
d. Apartmanın merdivenleri veya asansörü gibi, kapalı ortak kullanım alanları

Kapalı alan; sabit veya seyyar bir tavanı veya çatısı (çadır, güneşlik vb. dâhil) olan, kapıları, pencereleri ve giriş yolları dışında bütün yan yüzeyleri geçici veya kalıcı olarak tamamen kapatılmış alanlar ile aynı şekilde tavanı veya çatısı olup yan yüzeylerinin yarısından fazlası kapalı bulunan yerlerdir.

 

2. Yasa öncelikle hangi alanlarda uygulanıyor? 

19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren Kanun tüm hükümleriyle yürürlüğe girmiş olup artık ikamete mahsus konutlar hariç kamu ve özel hukuk kişilerine ait tüm binaların kapalı alanlarında tütün ve tütün ürünü tüketilememektedir.

 

3. Eskiden kapalı alanlarda oluşturulmuş olan sigara odalarına ne olacak? 

Sigara odaları kullanılmamaktadır.

 

4. Tren gibi toplu taşıma araçlarında sigara içilmesi mümkün mü? Yataklı vagon yolcuları kendi odalarında sigara içebilir mi? 

Hayır. Kanun gereği demiryolu toplu taşıma araçlarında da tütün ve tütün ürünleri tüketilemez.

 

5. Otellerde sigara içilen odalar olabilir mi? 

Evet olabilir.
Bu Kanuna göre, otelcilik hizmeti verilen işletmelerde, tütün ürünleri tüketen müşterilerin konaklamasına tahsis edilmiş odalar oluşturulabilir. Ancak bu odalarda standartlara uygun havalandırma tertibatı bulunacak ve tahsis edilen bu odaların mümkün olduğunca aynı kat, koridor gibi müstakil bölümlerde yer alması sağlanacaktır.

 

6. Stadyumlarda özel alanlarda sigara içilebilir mi? 

Evet. Bu Kanuna göre açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünleri kullanılamaz. Bu tesislerde tütün ürünlerinin tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulması halinde ise bu alanlar toplam seyir alanının %50'sini geçmeyecek ve ortamda bulunan diğer kişilerin etkilenmesini önleyecek şekilde düzenlenecektir.

 

7. Stadyumlarda, özel ofis ve alanlar satın alınabiliyor. Buralarda sigara tüketilebilecek mi?  

Hayır, bu alanlarda tütün ve ürünleri tüketilemez, stadyumlarda sadece tütün tüketimine mahsus alanlarda bu mümkün olabilir.

 

8. Spor hizmetinin verildiği yerlerden kasıt sadece stadyumlar mı? 

Kanunda, spor hizmetinin verildiği yerler stadyumlarla sınırlı tutulmamaktadır. Bu alanlar açık ve kapalı tüm spor alanlarını kapsamaktadır.

 

9. Kültür festivallerinin yapıldığı ortamlarda, sinema salonlarında tütün ürünleri satışı yapılabilir mi? 

Hayır satılamayacak. 4207 sayılı Kanuna göre, "Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünlerinin satışı yapılamaz."

 

10. Çalışanlar iş yerlerinin balkonlarında ya da yangın merdivenlerinde sigara içebilirler mi? 

Hayır. Çalışma ortamlarının yangın merdivenlerinde, balkonlarında, merdiven boşluklarında ya da iki binayı birbirine bağlayan koridorlarında sigara ve tütün ürünleri kullanılamaz.

  Tüm Hakları Saklıdır. 2011